Vosmik E&C

Výměníky tepla

Vosmik E&C

Navrhujeme a dodáváme výměníky tepla pro energetiku, vzduchotechniku, chemické a potravinářské aplikace.

Přinášíme inženýrům a uživatelům sortiment výrobků několika evropských výrobců s mimořádnou kvalitou.

Po vyhodnocení všech vstupujících aspektů, nabídneme zákazníkovi ten nejvhodnější dostupný výrobek, který bude maximálně splňovat jeho požadavky, vč. korozních nároků, nebo navrhneme a vyrobíme výměník na zakázku. Každá konfigurace teplosměnné plochy, a její provedení , reprezentuje určité parametry, kterými nejlépe splňuje zadání a vykazuje jisté přednosti, a je proto preferována ve vybraných provozech nebo oblastech použití.

Naším cílem je získat důvěru zákazníků v doporučené výrobky i aplikované inženýrské postupy. Nabízíme dlouholeté zkušenosti podpořené firemními i vlastními výpočtovými nástroji. Používáme metody vycházející ze zónového principu a aplikací posledních poznatků v této oblasti inženýrské činnosti.

Konstrukční řešení výrobků odpovídají standardům CSN EN 13445 a CSN69 0010 s ohledem na platnou legislativu pro tlaková zařízení PED 93/27EC (NV26/2003 v ČR).