Vosmik E&C

Výměníky tepla

Trubkové výměníky tepla

Při požadavku na trubkové výměníky lze s výhodou vybrat ze standardních typů, ať klasický rovnotrubný, s  U-trubkami, či se šroubovicovými trubkami. Nebo lze požadovat zakázkovou konstrukci, která se bude podřizovat speciálním parametrům, pracovním látkám a dalším zvláštním požadavkům provozu.

Při návrhu nejvhodnějšího typu bude ale vždy záležet na efektivitě přestupu tepla, či tzv. parametrech přestupu – tj.charakteru proudění, rychlosti proudění, tlakových ztrátách - ale také na provozních požadavcích dané aplikace, tzn. umístění výměníku, požadavku demontáže trubkového svazku a čistění, rozsahu pracovních bodů nebo i unifikace typů v jednom provozu.

Podstatná je otázka volby materiálu. Koroze jako produkt by měla být očekávána při použití jakékoli oceli, včetně nerezové. Základní omezení korozního vlivu je částečně možné výběrem oceli odpovídající jakosti, jejím odpovídajícím tepelným zpracováním a také povrchovou úpravou, příp. pasivací. Použití přiměřené jakosti oceli, se správnou tepelnou a povrchovou úpravou je důležité pro výslednou životnost konstrukce. Nevhodně zvolený materiál nebo nedostatečně zpracovaný polotovar, či finální výrobek, může v konečném důsledku způsobit ekonomické ztráty nejen nutnou náhradou poškozeného zařízení, ale např. i vynucenou odstávkou zařízení z výroby.

V procesu návrhu nejprve ověřujeme splnění zadání zákazníka výběrem z typů standardních řad (se šroubovicovými trubkami, U- trubkové, jedno a dvouchodé v plášti, příp. čtyřchodé). Pokud to konstrukce umožňuje, lze vybrané typy optimalizovat tak, aby byly udrženy přiměřené investiční náklady a splněny provozní a výkonové nároky.

Výměníky s trubkovým svazkem ze šroubovicových trubek

Výměníky s trubkovým svazkem s přepážkami

Výměníky s trubkovým svazkem ze šroubovicových trubek Výměníky s trubkovým svazkem s přepážkami