Vosmik E&C

Výměníky tepla

Zařízení pro vysoušení plynu s obsahem metanu

je navrženo pro aplikace:

  • Bioplyn – ze zemědělských a potravinářských substrátů
  • Kalový plyn - z čistírenských kalů na ČOV.
  • Skládkový plyn – ze skládek odpadů.

pro průtok plynu 150 – 300 – 600 Nm3/hod.

Použití

Zařízení pro vysoušení plynu s obsahem metanu

Neupravený přírodní plyn s obsahem metanu , jako palivo motorů kogeneračních jednotek, většinou není vhodné použit , protože jeho minoritní chemické složky mohou časem vážně poškozovat vnitřní součásti motoru. (písty, vstřikovací trysky, ventily atd. ...) Proto, aby se předešlo zvýšeným nákladům na servis, či škodám na motorech, je vhodné bioplyn vyčistit a snížit jeho vlhkost. Omezí se tak poruchovost motorů, po delší dobu se udrží potřebná kvalita oleje a lze očekávat nižší spotřebu, díky vyšší účinnosti motoru.

Surový přírodní plyn s obsahem metanu je nasycený vodní parou a znečištěn stopami plynů, jako je např. sulfan (H2S), a čpavek (NH3). Přičemž vodní pára a část nežádoucích složek mohou být jednoduše odstraněny právě v odvlhčovací / kondenzační jednotce. Při ochlazováním bioplynu je překročena teplota sytosti/rosného bodu obsažené vodní páry, která kondenzuje na teplosměnné ploše výměníku, či je zachycována za výměníkem, a (spolu s některými dalšími minoritními složkami) je pak odváděna vně, ze systému plynového potrubí. Způsob využívá speciální trubkový výměník, který je instalovaný v potrubí, pro ochlazování plynu prostřednictvím okruhu s cirkulující nemrznoucí směsí mezi tímto výměníkem a chladící jednotkou. Plyn může být následně opět zahřát energií odebranou na chlazení.

Odvlhčovací jednotka je standardně dodávána na rámu z ocelových profilů a skládá se ze tří částí:

  • chladící jednotka s okruhem nemrznoucí směsi, pracující při velmi nízkých teplotách
  • trubkový kondenzátor / speciální výměník tepla s nízkou tlakovou ztrátou do 0,5kPa
  • sběrač kondenzátu

(technické informace budou zaslány na vyžádání)

Informativní údaje některých výrobců plynových motorů:

motor - výrobce doporučená relativní vlhkost plynného paliva
Jenbacher méně než 80%, žádný kondenzát
Deutz méně než 60–80%
Caterpillar méně než 80% při nejnižší teplotě paliva
Waukesha nesmí se vyskytovat žádná kapalná voda; doporučeno chlazení plynu na 4°C následuje filtr s aktivním uhlím a potom opětný ohřev na 29–35°C; teplota rosného bodu musí ležet nejméně 11°C pod vstupní teplotou plynu

Zdroj: Environment Agency August 2004 - Guidance on gas treatment technologies for landfill gas engines