Vosmik E&C

Výměníky tepla

VÝMĚNÍKY S TRUBKOVÝM SVAZKEM A PŘEPÁŽKAMI

- standarní trubkové výměníky

(vyžádat technický list)

Trubkové výměníky z výrobní řady

  • s U-trubkovým svazkem
  • s 2-chodým trubkovým svazkem
  • se 4-chodým trubkovým svazkem
S trubkovým svazkem s přepážkami

- návrh konstrukce dle potřeb zákazníka

(stáhnout dotazník pro zadání)

Pro větší výkony a těžší provozy se volí rovnotrubné výměníky nebo výměníky s U-trubkami, v horizontálním nebo vertikálním uspořádání, většinou navržené a konstruované podle bezprostředních požadavků zákazníka. Pro svou robustní a odolnou konstrukci se obvykle používají pro vysokotlaké aplikace ( s tlaky většími než 30 bar a teploty vyšší než 250°C).

Projekt výměníku je koordinován se zákazníkem, přičemž technické provedení, výrobní postupy a dokumentace je zákazníkem schváleno před započetím výroby.

S trubkovým svazkem s přepážkami

Pro konstrukci používáme EN 13445, jakož i ČSN 69 0010. Nezbytná a samozřejmá je certifikace dle NV26/2003 (PED97/23EC).